Regulamin
logotype

"Kompletnie się utyrałem Panowie, woda była orzeźwiająca, punkty niebanalne, jednym słowem: GRATULACJE. Macie tam piękne tereny, co również zachęca do udziału w zawodach. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia za rok."
BoB

image1 image2 image3

Regulamin cyklu Rajdów na orientację Bike Orient 2016

 

ORGANIZATOR

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient
Żarnowica Duża 16
97-320 Wolbórz
tel. 604 166 109
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bikeorient.pl

Rajdy Bike Orient, zwane dalej Rajdami to imprezy rekreacyjne łączące w sobie elementy sportowe, krajoznawcze i turystyczne. Rozgrywane są w formule na orientację. Zadaniem Uczestników jest odnajdywanie wyznaczonych w terenie punktów kontrolnych przy pomocy mapy. Rywalizacja polega na odnalezieniu jak największej liczby punktów kontrolnych w jak najkrótszym czasie. Na pokonanie trasy wyznaczone są limity czasu.

 

CELE RAJDÓW

 • Promocja walorów turystycznych centralnej Polski
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji
 • Integracja uczestników
 • Popularyzacja szczególnego rodzaju rywalizacji, jaką są rajdy na orientację
 • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników

 

HARMONOGRAM RAJDÓW 2015

 

TRASY:

 • GIGA - ok. 100 km na rowerze
 • MEGA - ok. 50 km na rowerze
 • REKREACYJNA - ok. 30 km biegiem/marszem lub na rowerze
 • KRAJOZNAWCZA - ok. 10 km marszem (tylko trzecia edycja)

 

PUNKTY KONTROLNE

 • W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało-czerwonymi lampionami.
 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.
 • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.
 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać brak PK na karcie startowej lub zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na mecie. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorem.
 • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.
 • Kolejność odwiedzania punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

 

ZASADY UCZESTNICTWA I RYWALIZACJI

 • Na trasach MEGA i GIGA prowadzona będzie klasyfikacja uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open. Na trasie MEGA będzie prowadzona dodatkowo klasyfikacja juniorów (uczestników do 16 lat bez podziału na płeć).
 • Na trasie REKREACYJNEJ nie będzie prowadzona klasyfikacja z wyszczególnieniem zajętych miejsc. W wynikach uwzględniona zostanie tylko liczba zdobytych punktów.
 • Każdy z uczestników otrzyma w Biurze Rajdu numer startowy, zipy lub agrafki oraz kartę startową. Uczestnicy tras MEGA i GIGA otrzymają również chipy do elektronicznego pomiaru czasu (do zwrotu na mecie). Kilka minut przed startem każdy z uczestniców otrzyma mapę lub komplet map.
 • Na trasie MEGA i GIGA zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów.
 • Uczestnik zostanie sklasyfikowany w momencie przekroczenia linii mety i odczytania chipa.
 • Aby zostać sklasyfikowanym na trasach MEGA, REKREACYJNEJ i KRAJOZNAWCZEJ należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK, na trasie GIGA należy zaliczyć minimalną liczbę PK określoną w informacjach dotyczących poszczególnych edycji.
 • Za każdy potwierdzony PK uczestnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy.
 • Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.
 • Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety.
 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie.
 • W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę.
 • Nieklasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę w przeciągu godziny po zakończonym limicie czasowym.
 • W przypadku złamania zasad określonych w Regulaminie, Organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową, punktową lub zdyskwalifikować go.
 • Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.
 • Poruszanie się po terenach prywatnych wymaga uzyskania zgody właściciela terenu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 • Uczestnicy jednej edycji Rajdu na trasie GIGA (25 czerwca 2016 r.) dodatkowo sklasyfikowani zostaną w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (PPM).
 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) przez tydzień po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 • Wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bikeorient.pl lub w Biurze Rajdu.
 • Każdy pełnoletni Uczestnik bierze udział w Rajdach Bike Orient na własną odpowiedzialność. Musi to potwierdzić, podpisując dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. - WZÓR OŚWIADCZENIA.
 • Osoby w wieku do 16 lat mogą startować w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów pow. 21 lat, którzy biorą za nich pełną odpowiedzialność.
 • Osoby w wieku 16-18 lat mogą startować w Rajdzie pod opieką rodziców/opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność lub samodzielnie. W przypadku samodzielnego udziału będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów - WZÓR OŚWIADCZENIA.
 • Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w Biurze Rajdu.
 • Osoby, które zrezygnują z udziału w imprezie, proszone są o poinformowanie o tym fakcie Organizatora.
 • Rajdy będą się odbywały przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad poruszania się po terenach leśnych.
 • Na trasach rowerowych każdy z uczestników powinien posiadać sprawny rower. Uczestnicy tras MEGA i GIGA zobowiązani są do przytwierdzenia chipa z przodu roweru przy kierownicy i wiezienia ze sobą podczas pokonywania całej trasy.
 • Zaleca się jazdę uczestnikom w kasku sztywnym oraz w zabranie na trasę pomocne wyposażenie: mapnik, licznik kilometrów, kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru.
 • Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdów.
 • Używanie odbiorników gps dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników gps jako pomoc przy nawigacji będzie karane.
 • Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdów.

 

OPŁATY STARTOWE

 • Wysokość opłat startowych podawana jest w informacjach dotyczących poszczególnych edycji rajdu.
 • Wpłaty można dokonywać przelewem na konto Organizatora do dwóch dni przed daną edycją lub gotówką w Biurze Rajdu.
 • Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej na 10 dni przed planowaną edycją Rajdu. Po tym terminie Organizator nie zwraca wpisowego uczestnikom, którzy nie wzięli udziału w imprezie.

 

Wpłaty na konto należy dokonywać przekazem lub przelewem na adres:

Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient, Żarnowica Duża 16, 97-320 Wolbórz
Volkswagen Bank Polska 95 2130 0004 2001 0471 6734 0001
z dopiskiem
Bike Orient + nazwa edycji + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 • Mapy z PK, numery, komplet zipów lub agrafek, karty startowe dla wszystkich uczestników
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Certyfikaty ukończenia Rajdu dla najmłodszych uczestników
 • Punkt żywieniowy na trasie (może nie dotyczyć uczestników wszystkich tras)
 • Ciepłe napoje (kawa i herbata)
 • Ciepły posiłek regeneracyjny
 • Możliwość umycia rowerów na mecie
 • Obsługa fotograficzna imprezy
 • Nagrody losowane spośród wszystkich uczestników loraz do odnalezienia na trasach Rajdów - nagrody można odbierać wyłącznie osobiście
 • Dyplomy, pamiątkowe medale i upominki dla 3 najlepszych zawodniczek w kategorii kobiet i 3 najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn na poszczególnych edycjach Rajdów na trasach GIGA i MEGA. Dyplomy, pamiątkowe medale i upominki dla 3 najlepszych zawodników/zawodniczek w kategorii juniorów na poszczególnych edycjach Rajdów na trasach MEGA. Nagrody można odbierać wyłącznie osobiście na oficjalnym zakończeniu Rajdu.
 • Dodatkowe świadczenia zostaną podane w informacjach dotyczących poszczególnych edycji Rajdów

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Harmonogram Rajdów oraz szczegółowe informacje o imprezach podawane są na stronie www.bikeorient.pl w informacjach dotyczących poszczególnych edycji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdów z powodów niezależnych od niego.
 • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora Rajdu, media i sponsorów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania Rajdów, dojazdu na Rajdy i powrotu z nich.
 • Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 • Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.

PUCHAR BIKE ORIENT

 

 • Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient oraz zespół OrientAkcja.
 • Regulamin Rajdów Bike Orient publikowany jest na stronie http://bikeorient.pl/regulamin. Regulamin Rajdów OrientAkcja publikowany jest na stronie http://orientakcja.blogspot.com/p/reg.html.
 • Ranking Pucharu Bike Orient publikowany jest na stronie https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vbDEXshbF3okPFHI7SicOrEuP-m0pTxU90Od8rkrBTc/edit#gid=0
 • Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2016 zalicza się 5 imprez: 3 edycje Bike Orient oraz 2 edycje OrientAkcji.
 • Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2016:
  • 23 kwietnia - Bike Orient
  • 21 maja - OrientAkcja
  • 25 czerwca - Bike Orient
  • 1 października - OrientAkcja
  • 8 października - Bike Orient
 • Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
 • W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji Rajdów Bike Orient lub OrientAkcji rozgrywanych w 2016 roku na trasach MEGA lub GIGA.
 • W klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę trzy najlepsze starty danego uczestnika na trasach MEGA i GIGA, jeżeli dany Uczestnik uczestniczył tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch - dwa starty.
 • Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.
 • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równiej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.
 • Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2016 na trasach MEGA i GIGA otrzymają puchary/statuetki i nagrody rzeczowe (3 najlepsze zawodnikczki na trasie MEGA, 3 najlepsze zawodniczki na trasie GIGA, 3 najlepszych zawodników na trasie MEGA oraz 3 najlepszych zawodników na trasie GIGA).

 

2016  bikeorient.pl  globbersthemes joomla template